Så förbättras din hälsa av att simma

Att simning är bra för hälsan kommer knappast som en överraskning. Men riktigt hur bra det är visste du kanske inte. En ny stor brittisk studie visar att simning inte bara gör att du mår bättre, får en fantastisk kondition och bygger styrka, utan också att det minskar risken att dö i förtid och risken för att drabbas av flera vanliga sjukdomar.

De här hälsofördelarna delas med många andra motionsformer, men simningen sticker ut genom att dessutom vara väldigt skonsam och även passa många som lider av långvariga hälsoproblem. Det här gör också att simning fungerar som träningsform även långt upp i åldrarna och kan hjälpa äldre att hålla sig friska, både mentalt och fysiskt.

Lika bra som simning är för äldre är det också för yngre. Studien visar att barn som simtränar utvecklas snabbare, både socialt och kognitivt, det vill säga bland annat minne, uppmärksamhet och inlärning.

Kan få effekter på folkhälsan

Studien, Health and Wellbeing Benefits of Swimming, gjordes på uppdrag av Swim England. Deras ordförande Jane Nickerson säger att resultaten belyser just simningens fördelar för människor med mentala problem och problem med leder och muskler. Hon hoppas att resultaten ska göra att personal inom hälsovården nu kommer att börja rekommendera just simning till flera av sina patienter. Hon säger också att studien visar att Swim England verkar göra rätt när de exempelvis jobbar för att simning ska ingå i behandlingen av människor med demens.

Mike Farrar från Swim England säger att forskning hittills har fokuserat för mycket på hur motion påverkar friska personers hjärt- och kärlhälsa och för lite på dem som har dålig kondition eller andra hälsoproblem.

– För att helt förstå hur fysisk aktivitet påverkar folkhälsan skulle det behövas mer forskningspengar. Den här studien visar att motionsformer som simning har potential att innebära en stor positiv förändring i folkhälsan, framför allt nu när nedskärningar gör att vården av långtidssjuka försämras, säger han i ett pressmeddelande.

Grafik: Josefin Strang

Föregående artikel

Fyra bålutmaningar – hur länge klarar du?

Nästa artikel

7 orsaker till ländryggsproblem – och hur du undviker dem