“Att ta hjälp är inte ett tecken på svaghet, tvärtom”

Det är inte bara det fysiska som behöver tränas. Att finna en balans i den mentala och fysiska hälsan är en förutsättning för dig som aktiv att känna glädje och motivation. Men hur jobbar man med frågorna från Svensk simidrotts sida? Vi har pratat med Ulrika Knape Lindberg, sportchef för simhopp och Ulrika Sandmark, sportchef för simning, om vikten av kontakten med ledare och sunda relationer till sin prestation och värderingar. 

– Just den psykiska ohälsan handlar mycket om att man ser idrottare förändra sina rutiner. Det kan ta sig uttryck i att man kanske inte sköter sin träning som man ska, man kommer till träningar och är jättetrött. Rutinerna förändras och det blir som en obalans. Det gäller även tränare. Det finns tränare som inte heller mår bra, säger Ulrika Sandmark.

Ulrika Knape Lindberg, sportchef för simhopp.

Både Sandmark och Knape Lindberg upplever att frågor om psykisk ohälsa har med tiden, blivit lättare att ta upp och jobba med. Det har gått från att vara något som det inte pratats om till något som man idag, jobbar aktivt med och skapar förutsättningar för dig som aktiv att arbeta vidare med. 

– Vi måste försöka avdramatisera det. Man är inte ensam, det förekommer i hela samhället, säger Ulrika Sandmark.

Genom att få in den mentala träningen under träningar, tävlingar och läger vill man inom förbundet sänka trösklarna för dig som aktiv att kunna prata om frågorna. Det ska helt enkelt vara lika naturligt att prata om det psykiska måendet som exempelvis fysiska skador. Du ska känna trygghet inför att lufta dina eventuella problem med personerna i din förening. 

– Jag tror att alla behöver jobba med den mentala biten på ett eller annat sätt. Inte bara för stunden, utan också för framtiden. Den kunskap och de verktyg man tar med sig från sitt idrottsliv, kan man bära med sig genom hela livet. Idag pratar man annorlunda och mer om det mentala och psykiska och det är mer okej att ta hjälp av en mental tränare till exempel. Förut lyftets inte dessa frågor upp på bordet, det görs idag, säger Ulrika Knape Lindberg. 

Sandmark fyller i: 

– Ja, vi är bättre nu än förut. Förut skulle man lösa sina problem på egen hand. Att ta hjälp är inte ett tecken på svaghet, tvärtom. Det utvecklar en själv som människa, inte bara idrottens skull. De verktyg du får med dig via idrotten är sådant som du har användning för i relationer eller livet i stort, säger Ulrika Sandmark.

Ulrika Sandmark, sportchef för simning. Foto: Joel Marklund

Både Knape Lindberg och Sandmark lyfter vikten av en öppen kommunikation och dialog mellan dig som aktiv, coacher och tränare. 

– En tränare kan inte kunna allt, men de är väldigt duktiga på att hålla ögon och öron öppna. De är är lyhörda för hur de aktiva mår, säger Ulrika Knape Lindberg. 

Ett sunt förhållande till värderingar och prestation

Ulrika Sandmark menar att genom att försöka behålla sunda värderingar, sunt förhållningssätt till sin prestation och sin sömn kan man skapa de rätta förutsättningarna för en hälsosam psykisk hälsa och ett friskare idrottsliv.

– Jag tänker att det handlar mycket om att man inte är sin prestation och att man behåller sunda värderingar och tankesätt. Att jobba långsiktigt med processmål och inte enbart resultatmål. Fokus borde ligga mer på själva processen, säger Ulrika Sandmark.

Speciellt påtagligt blir det under dessa underliga tider. Covid-19 har ställt allt på sin spets med inställda tävlingar och träningar för de aktiva. Någon som kan komma att påverka i framtiden. 

– Det är ju väldigt många som har sina sociala kontakter via idrotten. Och när idrotten uteblir med sina träningar och liknande blir det såklart tungt för många, säger Ulrika Knape Lindberg.

Här och här kan du hitta mer information om hur Simidrottsförbundet arbetar med mental och psykisk hälsa.

Läs mer: Därför drabbas unga idrottare av psykisk ohälsa

Föregående artikel

Sarah Sjöström: “Jag får jobba med benkickarna”

Nästa artikel

Hitta balansen och undvik överträning