Har du koll på dopningkontroll?

I en granskning av dopingtester under pandemiåret 2020, gjord av SVT kunde man konstatera att antalet dopningstester på elitnivå har minskat kraftigt. Som en följd av coronapandemin, har de sjunkit med så mycket som 30 procent. 2019 utfördes totalt 2908 dopingtester och 2020 landade samma siffra på 2030.

En av de som märkt stor skillnad i antalet tester är simmaren Michelle Coleman. Hon testas regelbundet av både det internationella simförbundet Fina och Antidoping Sverige. Hon berättat att under tt normalt år testas hon 15 gånger, men att det under 2020 bara blev 2–3 gånger. 

– Jag kan förstå att antalet tester sjunker och det är jättetråkigt. Men det har varit ett väldigt konstigt år och alla har behövt anpassa sig, även idrotten, säger Michelle Coleman till SVT.

Men hur går en dopningkontroll till, egentligen? 

Dopingkontroller är till för att ditt idrottsutövande och ditt deltagande ska ske på samma villkor som alla andra. För att göra testningen så rättsäker och lika för alla, går kontrollerna till på samma sätt över hela världen utifrån en internationell standard.

För att kontrollerna ska kännas säkra och för att de ska gå till på rätt sätt, är det utbildade och legitimerade dopningsfunktionärer som utför kontrollerna. Även ledare och annan stödpersonal har ett ansvar att dessa genomförs på ett säkert och rätt sätt, alla aktiva ska känna sig trygga i att kontrollen görs på rätt sätt, det är din rättighet. Samtidigt är det din skyldighet att testa dig om du blir kallad till kontroll. Om en person inte dyker upp vid testningstillfälle, avviker från platsen eller vägrar att ta ett test riskerar man 4 års avstängning. 

Vem kan testas?

Svensk simidrott ingår i Riksidrottsförbundet och därför gäller deras stadgar och regler för vilka som kan testas. Alla medlemmar, oavsett ålder kan testas. Gällande dopningstester är det vanligast att medlemmar i åldrarna 16-40 år är de som testas.

För personer under 18 år har proceduren anpassats för att rättssäkerheten och idrottsutövares integritet.

Föregående artikel

Vinnande vego – recepten

Nästa artikel

Lindberg: ”I grund och botten handlar det om att det ska vara kul”