Ny studie visar att poolvatten kan avaktivera viruset som orsakar covid-19

Ny studie visar att poolvatten kan avaktivera covid-19 virus.

Poolvatten kan, med betoning på kan, avaktivera covid-19 viruset på bara 30 sekunder, under de rätta förutsättningarna. Denna speciella upptäckt har gjorts av viriologer och experter på andningsvirus vid Imperial College i London. Personerna bakom studien är professor Wendy Barclay tillsammans med Jonthan Brown och forskningstekniker Maya Moshe. 

I studien påstås det att risken för spridning av själva viruset är mycket eller extremt låg i poolvatten. Ett glädjande besked för Storbritannien, som har påbörjat en återöppning av samhället.

Studien har gjorts på beställning av Swim England som tillsammans med babysimsverksamheten Water Babies bidragit med rätt förutsättningar för studien att genomföras. De har alltså bidragit med poolvatten för till forskningsteamet som genomfört studien i en labbmiljö.

Själva studiens syfte var att se vilka effekter poolvattnet har på viruset som orsakar covid-19, alltså viruset SARS-CoV-2. Forskarnas målsättning har varit att bedöma hur lång kontakt och tid det krävs för att inaktivera viruset i varierande klor- och pH-nivåer.

Studiens resultat då?

Jo, studien visade att poolvatten med klor och lågt pH-värde, minskar virusets effektivitet med mer än 1000 gånger inom 30 sekunder. Ytterligare testning av visade att bekräftade att klor i poolvatten var effektivare med ett lägre pH-värde, vilket är i linje med nuvarande riktlinjer för simbassängsdrift.

Taggar:
Föregående artikel

Konstsim med 1,1 miljoner följare på TikTok!

Nästa artikel

Maja Reichard – en förebild!