Älskade simhall

Simhallen behöver renoveras eller byggas om i många kommuner. Behovet är akut – eller faktiskt ännu värre. För i drygt 50 svenska kommuner finns ingen simhall, men nu finns det ett konkret förslag till en lösning.  

Vår älskade simidrott är beroende av fungerande simhallar. Utan simhallen ingen träning, utan träning ingen förening och så vidare. Behovet av en fungerande simhall är även stort i Sveriges kommuner och av den anledningen genomförde Svensk Simidrott nyligen en kartläggning. Resultatet är tydligt – läget är akut på många ställen. Aquainspiration tog därför ett snack med Johan Sundqvist på Svensk Simidrott för att få hela bilden.

Vad innebär ditt jobb, Johan? 
– Jag är anläggningsansvaring på Svensk Simidrott. Det innebär att jag finns som stöd i anläggningsfrågor för kommuner, för lokala föreningar, för simförbundet med mera. Lite förenklat är jag simidrottens röst i anläggningsfrågor och det har jag pysslat med senaste två åren.


Johan Sundqvist

Hur ser situationen och behovet ut?
– Ungefär en femtedel av Sveriges kommuner saknar simhall helt och en tredjedel av kommunerna står i behov av renovering eller nybyggnation av en fungerande simhall. Dessutom signalerar många av dessa kommuner att man inte har råd att renovera alternativt bygga nytt.

Vad blir då din roll?

– Som exempel kan nämnas att jag, när en kommun inte har råd, kan bistå med info om vilka kommuner som byggt mer kostnadseffektivt. En simhall är generellt sett ett stort och kostsamt projekt, men det kan vara som i Säffle, som byggt för cirka 150 000 kronor, alternativt Kiruna, där simhallen förväntas gå på en miljard. 

Är det inte även en fråga om vilken typ av anläggning som faktiskt behövs? Behövs det till exempel ett äventyrsbad med relax eller går det att skala ner? 
– För att fylla kommunens behov, alltså vad som ligger i grunduppdraget, handlar det om att en simhall ska vara ändamålsenlig. Här ska man lära sig simma, här ska folkhälsa byggas, här ska idrotten och lokala föreningar ha en plats. Tänker man så behöver det inte bli så dyrt. 

Beträffande kostnaderna diskuteras nu möjligheterna att skjuta till pengar från regeringshåll. Svensk Simidrotts förslag är att regeringen avsätter 10 miljarder under en tioårsperiod. Pengarna placeras då i en fond där kommuner kan ansöka om medel. En bra grundplåt för en simhall är 100 miljoner kronor, som också är maxtaket att ansöka om. Det beloppet innebär att man kan hjälpa tio kommuner om året under tio år, vilket är väl investerade pengar i simkunnighet, folkhälsa och, inte minst, vår älskade simidrott. 

– Det behövs bestämmas om vilken statlig instans som ska sitta på pengarna och hur man ansöker om bidraget, men sen kan det dra igång. Och kommuner är vana vid att söka pengar för riktade insatser, det är inget nytt, avslutar Johan Sundqvist. 


Foto: AdobeStock och privat

Taggar:
Föregående artikel

#23: Emma Igelström

Nästa artikel

Zlatan och Alshammar