Den svenska simkunnigheten

Svensk Simidrott har visionen ”Svensk Simidrott i världsklass, i ett Sverige där alla kan simma.” Men hur ser det ut med simkunnigheten i Sverige? Och när anses man simkunnig? Aquainspiration reder ut begreppen.

I Sverige är simkunnigheten hög, sett i ett internationellt perspektiv. Går vi bakåt några hundra år i tiden var det dock högst troligt att du drunknade om du trillade i vattnet. Detta lade grunden till att fler lärde sig simma och även av grundandet av Svenska Livräddningssällskapet år 1898. Redan året efter gjordes den första undersökningen på simkunnigheten i Sverige – då låg simkunnigheten på 12 procent. Bara fem år senare, år 1904, bildades Svenska simförbundet. Simning blev snabbt mer än bara överlevnad – det blev idrott – och antalet drunkningar minskade drastiskt under kommande årtionden. Efter att simkunnighet blivit en del av grundskolans läroplan har simkunnigheten ökat ytterligare, även om den anses ha sjunkit på senare år, bland annat på grund av pandemin och på att simkunnighet är lägre bland nyanlända. Diskussionen om simkunnighet får ofta en skjuts under varma somrar, eftersom fler drunknar då. Senaste mätningen dateras till juli 2023. Då klarade inte cirka en av fem svenskar definitionen av simkunnighet. 

När anses du då som simkunnig? Jo, ”simkunnig anses den som kan falla i vattnet, få huvudet under ytan och efter att åter ha tagit sig upp till ytan, kan simma 200 meter på djupt vatten varav 50 meter på rygg.” Det är definitionen även i skolan, där detta ska vara ett uppnått mål i årskurs sex. Men det är inte bara barn och skolungdomar som behöver lära sig simma (eller underhålla sina kunskaper). Även vuxna behöver ha koll på sina färdigheter. Det var en av anledningarna till att simmärket Vattenprovet togs fram. Testet är identiskt med definitionen för simkunnighet, 200 meter på djupt vatten varav 50 meter på rygg, och i samband med Vansbrosimningen, exempelvis, ordnas Vansbro Vattenprov. Då kan alla som vill testa sina färdigheter i samma vatten som det välkända loppet, men du kan så klart ta Vattenprovet var du än befinner dig i Sverige. 

Simkunnighet i skolan är en underrubrik på svensksimidrott.se. Här hittar du även övningsbank för såväl simskola som simidrott. Kolla här!

Taggar:
Föregående artikel

Stilstudie Alshammar

Nästa artikel

Simidrottens sömnskola